RFI - Tăng ni Bát Nhã gửi thư lên tổng thống Sarkozy, xin được tạm trú tại Pháp

Wednesday, December 16, 2009

Lá thư gửi lên tổng thống Pháp, đề ngày 16/12, được công bố nhân dịp khoảng 25 tăng ni Việt Nam thay mặt cho Bát Nhã, đã đến Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay, để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ.

Thay mặt cho 400 tăng ni Bát Nhã đang có nguy cơ bị trục xuất khỏi chùa Phước Huệ tại Lâm Đồng vào cuối năm, thầy Thích Trung Hải hôm nay đã gửi một lá thư lên tổng thống Sarkozy, yêu cầu cho họ được tạm trú tại Pháp.

Lá thư này viết như sau : ‘‘Từ mồng 7 tháng 8 năm ngoái, cộng đồng tăng ni Bát Nhã bị truy bức và sách nhiễu ngày càng dữ dội, đây là một chiến dịch nhằm triệt tiêu truyền thống do thầy Thích Nhất hạnh tạo dựng tại Việt Nam. Trước hiện trạng thượng tọa chủ trì chùa Phước Huệ đã bị cưỡng bức ký vào một văn kiện, theo đó tăng ni Bát Nhã phải rời khỏi nơi này trước ngày 31 tháng 12 sắp tới. Chúng tôi thỉnh cầu Ngài tổng thống Nicolas Sarkozy cho phép chúng tôi tạm trú tại Pháp cho đến khi chúng tôi được quyền hành đạo một cách hợp pháp tại Việt Nam’’.

nguồn: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/120/article_6098.asp

Lá thư này đề ngày 16 tháng 12 năm 2009, được công bố nhân dịp khoảng 25 tăng ni Việt Nam thay mặt cho Bát Nhã, đã đến Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay, để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ. Thầy Thích Trung Hải, từ thành phố Strasbourg, trụ sở của Nghị Viện Châu Âu đã tuyên bố như sau với RFI.

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục