Chứng nhân lịch sử - Quả Báo Phá Hòa Hợp Tăng

Monday, December 14, 2009

Tăng chúng Bát Nhã là một trong những đoàn thể xuất gia tu học nghiêm chỉnh và tinh cần nhất trong nước. Gần 400 trăm vị xuất gia thực tập và sống theo nếp sống lục hòa cọng trú , không ai có xe riêng, điện thoại riêng, trương mục ngân hàng riêng. Đại đa số là những thầy, những sư chú, sư cô trẻ tuổi từ 15 đến 35, sinh hoạt theo những pháp môn thực tập của đạo Phật truyền thống như thiền tọa, thiền hành, thọ trai trong chánh niệm, pháp đàm, soi sáng, chấp tác, làm mới. Họ rất đoàn kết, biết cách hóa giải những khó khăn trong nội bộ bằng pháp môn lắng nghe và ái ngữ. Một cộng đồng xuất gia đông đảo mà sống hạnh phúc với nhau như thế là rất hiếm. Họ còn có khả năng tổ chức những khóa tu tập cho người trẻ, có khi đông cả mấy ngàn người, để giúp cho những người này tháo gỡ được những khó khăn nội tâm, hòa giải được với cha mẹ và các thành phần khác trong gia đình và cộng đồng. Những ai đã từng đến tu học với họ đều mong ước là trong nước sẽ có nhiều đoàn thể xuất gia như thế, nhiều trung tâm tu học như thế.

Nhưng chính quyền đã muốn giải tán họ từ hơn một năm nay, dù họ rất muốn sinh hoạt trong khuôn khổ của Giáo hội và của pháp luật Việt Nam. Chính quyền đã làm áp lực lên thầy Đức Nghi để thầy không bảo lãnh họ, để họ trở thành những người tu bất hợp pháp. Và khi họ không chịu giải tán thì chính quyền thuê côn đồ tới đập phá tu viện và đánh đuổi họ ra ngoài. Họ phải chạy tứ tán. Nhiều vị đã bị thương tích, có vị đã bị xâm phạm tới nhân phẩm. Một số đã tìm tới tỵ nạn nơi chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc. Nhưng chính quyền lại gây áp lực nặng nề lên Thượng Tọa Thái Thuận để Thượng Tọa không ký giấy bảo lãnh họ nữa. Quyết tâm của chính quyền là triệt tiêu tận cùng Tăng thân Bát Nhã.

Vì lý do gì chính quyền làm như thế, điều này lịch sử sẽ ghi lại và pháp xét. Nhưng đứng về phương diện nhân quả nghiệp báo thì phá bỏ một tăng đoàn đang tu tập hòa thuận và an vui với nhau là một hành động sẽ đưa người chủ trương tới những quả báo khổ đau. “Phá hòa hợp tăng” là tội lớn nhất trong tất cả các tội lớn. Dựng tăng có công đức bao nhiêu thì phá tăng có tội lỗi bấy nhiêu. Trong thời của đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa vì phá hòa hợp tăng cho nên bị quả báo hiện tiền. Trên núi Gayasida ông bị đau ốm đến tê liệt. Cuối cùng ông muốn về núi Linh Thứu để sám hối với Phật nhưng không thể nào tự đi được, phải thuê hai người cáng lên núi Thứu. Lên tới núi Thứu ông chỉ nói được mấy tiếng “Con về nượng Phật” thì tắt thở. Đó cũng là may cho ông vì ông còn có được cơ hội sám hối.

Những nhân viên công an và an ninh tôn giáo chủ trương đánh dẹp Bát Nhã, từ cấp tướng trở xuống, ở trung ương cũng như ở địa phương, cũng đang bắt đầu thấy quả báo của hành động họ. Ai có thân cận với những vị này đều có thể nhận ra được điều này rất rõ ràng. Chúng tôi rất lo cho họ. Nếu họ không cấp tốc làm một hành động gì để cứu chuộc thì họ cũng sẽ phải lãnh chịu quả báo của cái tội pháp hòa hợp tăng. Đi chùa cúng tiền không đủ. Tìm người thế mạng cũng không đủ. Họ phải có can đảm, ít nhất là như Đề Bà Đạt Đa, để sám hối và có một hành động cứu hộ tăng đoàn thì mới mong thoát khỏi vòng nghiệp báo.

Ngày xưa, cách đây không lâu, hành động phá hòa hợp tăng, bức tử Hòa Thượng Thiện Minh, dồn các Hòa Thượng Quảng Độ, Huyền Quang và các Hòa Thượng Minh Châu, Trí Thủ vào thế đối lập nhau, cũng như dồn các Hòa Thượng Thiện Siêu, Thiện Hạnh v.v.. vào thế đối lập nhau cũng là hành động phá hòa hợp tăng. Nếu có theo dõi, chúng ta đã thấy rằng những nhân viên chính quyền và công an chủ trương công việc phá hòa hợp tăng này đều đã chịu quả báo. Lưới nhân quả lồng lộng, không thể nào tránh thoát.

Các hòa thượng Toàn Đức, Minh Nghĩa, Thái Thuận, Giác Viên, Viên Thanh v.v.. những vị đã có hùng tâm đứng ra để bảo lãnh cho các tăng sinh Bát Nhã có chí tu học để họ đừng bị phân ra tứ tán, là những vị đại diện cho phía những người hành trì đúng theo chánh pháp, những người dựng tăng và hộ tăng. Họ là những vị bồ tát, có công đức vô lượng. Trong khi có những vị xuất gia làm việc cho chính quyền, tuy không trực tiếp chủ trương, nhưng đã tiếp tay với chính quyền để phá hòa hợp tăng, các vị này phải lập tức nghĩ lại, nếu không muốn nhận chịu quả báo. Có thể quả báo đã bắt đầu tới rồi. Phải có một chút vô úy nào đó thì mới có khả năng dừng lại, không tiếp tay cho kẻ phá hòa hợp Tăng. Ban Trị Sự của các tỉnh giáo hội cũng cần phải quán chiếu về vấn đề này trước khi hành động. Mình có thể trở thành đồng lõa của tội ác phá hòa hợp Tăng.

Chính quyền Ngô Đình Diệm phá hòa hợp Tăng đã phải gánh chịu thảm họa. Chính quyền hiện tại, bị công an kéo theo, đàn áp và đánh phá Tăng đoàn theo chúng tôi sớm muộn cũng phải trả quả, tin hay không là tùy theo quý vị. Phần lớn quý vị cũng có gốc gác từ đạo Phật, quý vị hãy để thì giờ nhìn lại xem những điều chúng tôi nói có thực sự đã xảy ra như vậy hay không. Và rất mong các ví có cơ hộ dừng lại, sớm hơn Đề Bà Đạt Đa một chút

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục