Youtube - Vietnamese Buddhist community makes urgent appeal for asylum

Thursday, December 17, 2009

Religious persecution in Vietnam: 400 disciples of Thich Nhat Hanh urgently request temporary asylum

Statement from Thich Trung Hai, 16 Dec. 2009,
on behalf of 400 Vietnamese monks and nuns of Bat Nha Monastery

Given alongside Heidi Hautala, Chairwoman of the European Parliament Sub-Committee on Human Rights, at the European Parliament in Strasbourg, France.

Our government is killing our spiritual aspiration. I am one of the 400 Bat Nha monks and nuns from Vietnam. We have come together to practice peace and nonviolence as a community since 2005.

16 months ago our government began to harass and repress us. In June 2009 they cut electricity and water. In September they violently expelled us from our Bat Nha monastery. After this expulsion we took refuge in Phuoc Hue temple and the persecution escalated up until last week.

The government terrorized the abbot to the point that he had to sign a promise that December 31st is the last day that we can stay together.

Wherever we go in Vietnam we are not safe.

For the sangha to break is the most catastrophic thing that can happen in a monk or a nun’s spiritual life. To destroy a monastery, and to kill a community of monks and nuns is a great misfortune for our traditional culture. We love our nation – we love our people – and we have devoted our whole life to practice being peace, being non-violent, as a concrete contribution to our society and to world peace.

But the government and system of law in Vietnam has shown their inability to protect this peaceful community – so we ask for your protection.

We ask the international community, especially President Sarkozy of France to give us temporary asylum. As soon as our government will allow us to practice and stay together as a community we will return right away to serve our people and not be a burden to France.

Letter from Thich Trung Hai to President Sarkozy

Letter from Thich Trung Hai to Catherine Ashton, Foreign Minister for the European Parliament

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục