TỪ VỤ BÁT NHÃ ĐẾN HIỆN TRẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tuesday, October 13, 2009

Phật Giáo Việt Nam mấy chục năm dưới chế độ CS có cơ hội, có điều kiện, có quyền độc lập, có dám nghĩ, nói và làm theo đúng bản hạnh của chư Phật và lịch đại tổ sư, hay chỉ suy nghĩ, nói và làm theo Ban Tôn Giáo, theo chính sách của chính quyền? Sự kiện Bát Nhã đã trả lời vấn nạn vừa nêu trên cho chúng ta, những người có tấm lòng nghĩ về tương lai của Phật Giáo Việt Nam.

Suốt mấy tuần qua, từ ngày 27 tháng 9 năm 2009 đến nay, sự kiện 400 Tăng, Ni tại Tu Viện Bát Nhã thuộc tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, bị chính quyền dùng nhiều biện pháp cô lập, áp bức, hành hung để trục xuất ra khỏi Chùa rồi phải lánh nạn đến Chùa Phước Huệ cách đó 20 cây số và tiếp tục bị bao vây, áp lực để buộc phải ra đi, làm cho dư luận trong ngoài nước bất bình lên tiếng.

Điều khiến cho nhiều người không chấp nhận được là cung cách hành xử tàn bạo của chính quyền đối với những tu sĩ mà trong tay không tấc sắt, không hề có hành động chống đối lại chế độ, không một ý đồ làm loạn hay gây bất ổn xã hội. Một chính quyền tự cho là cầm cân nẩy mực về pháp luật để trị quốc an dân lại ngẩng mặt làm ngơ khi chứng kiến cảnh hàng trăm người dùng bạo lực dã man để đánh dập, lăng nhục những vị tu sĩ một lòng chuyên tâm tu hành theo giáo lý giải thoát và giác ngộ của đạo Phật. Chính điều ngang trái đó đã làm cho nhiều người, không chỉ trong giới Phật Giáo mà còn nhiều thành phần khác, trong đó có nhiều nhà tri thức, có cựu đảng viên Cộng Sản, có những người xưa nay vốn có thiện cảm với chế độ, phải lên tiếng phản đối, đặt lại vấn đề, thậm chí phẫn nộ!

Qua sự vụ Bát Nhã này, người ta có thể suy nghĩ đến một số vấn đề liên quan tới hiện trạng của Phật Giáo Việt Nam trong chế độ Cộng Sản hiện nay.

1. Chính sách của chính quyền đối với Phật Giáo. Qua sự kiện Bát Nhã, người ta nghi ngờ tính chính xác của bản phúc trình của bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình tôn giáo tại Việt Nam trước đây cho rằng chính quyền CSVN đã có thay đổi và Việt Nam ngày nay đã có tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam thật sự có tự do tôn giáo thì tại sao có sự kiện Bát Nhã xảy ra? Sự kiện Bát Nhã có phải thật như chính quyền cho rằng chỉ là việc nội bộ của Tăng Thân Làng Mai và vị trụ trì Tu Viện Bát Nhã là TT Đức Nghi? Nếu chính quyền cho là chuyện nội bộ Bát Nhã và Làng Mai thì tại sao không để cho nội bộ giải quyết mà phải dùng đến hàng trăm công an và hàng chục người thuộc "xã hội đen" đến bao vây, hành hung Tăng, Ni ở đó? Nếu cho rằng vì TT Đức Nghi yêu cầu chính quyền can thiệp thì tạo sao chính quyền không can thiệp bằng hình thức thảo luận, đề nghị các giải pháp thích hợp với đời sống tu hành của các Tăng Sĩ mà phải dùng đến bạo lực cưỡng đoạt?

Thực ra chính sách của chính quyền đối với Phật Giáo xưa nay không thay đổi, chỉ là tùy lúc mà hành động có khác đi. Chính sách không thay đổi đó là, chính quyền không thừa nhận, không dung thứ, không khoan nhượng đối với bất cứ tổ chức, tập thể Phật Giáo nào không chịu sự chi phối, lãnh đạo trực tiếp của nhà nước thông qua Ban Tôn Giáo và công an. Ngược lại, chính quyền sẵn sàng cho phép, bao che cho những cá nhân, tập thể nào đã được nhà nước chi phối, tin tưởng, cho dù cá nhân đó, tập thể đó hoàn toàn hành xử sai với giáo lý đạo Phật, sai với tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật, chẳng hạn trường hợp của mấy người đệ tử xuất gia của TT Đức Nghi.

Qua sự kiện Bát Nhã người ta thấy rõ rằng chính quyền không tôn trọng chính pháp luật của họ đặt ra. Pháp luật nhà nước nghiêm cấm và trừng phạt người gây rối xã hội, phá hủy tài sản của nhân dân, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Nhưng chính nhà nước lại bao che cho thành phần vi phạm nghiêm trọng các điều vừa kể trên. Lực lượng công an dùng để bảo vệ người dân lương thiện, bảo vệ trật tự xã hội. Tại sao cũng chính công an không những chứng kiến mà còn hậu thuẫn cho những thành phần "xã hội đen" phá hủy tài sản của Tu Viện Bát Nhã, đánh đập, xúc phạm đến thân thể các Tăng, Ni, cưỡng ép Tăng Thân phải bỏ Chùa?

Nhưng, chính quyền CSVN sợ gì đến 400 Tăng Thân Bát Nhã mà phải thẳng tay đàn áp, trục xuất, giải tán họ? Sợ họ đang thực hiện "diễn biến hòa bình"? Sợ họ cấu kết với thế lực nước ngoài để lật đổ chế độ? Sợ họ lập giáo phái mới để trở thành một Giáo Hội gì đó giống như GHPGVNTN? Có người nói chính quyền vì nghe lệnh của Trung Quốc phải triệt hạ và trả thù Thiền Sư Nhất Hạnh đã dám công khai thách thức nhà nước mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Việt Nam. Hay cũng có người nói chính quyền không ưa Thiền Sư Nhất Hạnh vì đã dám đề nghị bỏ ngành công an tôn giáo và Ban Tôn Giáo nhà nước nên trả thù cho bằng được?

Người viết bài này không nghĩ vậy. Người viết bài này cho rằng dù những điều vừa nói trên không xảy ra thì chính quyền CSVN cũng sẽ không để yên cho 400 Tăng Thân Bát Nhã tu hành, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lý do. Vì như đã nói ở trên, chính sách của chính quyền đối với Phật Giáo vẫn không thay đổi: đó là không thể có bất cứ giáo hội, hệ phái, giáo phái, tổ chức Phật Giáo nào được quyền tự do tồn tại nếu không chịu dưới sự chi phối và lãnh đạo trực tiếp của chính quyền thông qua Ban Tôn Giáo và công an.

Đây là vấn đề cốt lõi của mọi hành xử mà chính quyền thực thi đối với Phật Giáo. Cũng chính dựa trên vấn đề này mà bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cho rằng tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam đã có cải thiện. Tại sao Bộ Ngoại Giao Mỹ nói thế? Thứ Nhất, dĩ nhiên vì nhu cầu chiến lược chính trị và an ninh khu vực. Mỹ cần hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam để đối phó với mối đe dọa lớn lao và lâu dài của Trung Quốc, nên phải bỏ chín lấy làm mười, đành phải nói vậy. Thứ hai, đa phần các giáo phái Tin Lành, và Công Giáo đều được chính quyền Việt Nam chính thức thừa nhận cho hoạt động hợp pháp. Mỹ chủ yếu chỉ lấy đó làm thức đo đối với vấn đề tự do tôn giáo, nên đã mạnh miệng nói vậy.

Khi Thủ Tướng Phan Văn Khải tiếp kiến Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại Hà Nội vào năm 2003, đã khẳng định rằng chỉ cần một GHPGVN là đủ rồi. Điều ấy có nghĩa là tại Việt Nam, chính quyền không cho phép bất cứ tổ chức giáo hội Phật Giáo nào khác được quyền sinh hoạt hợp pháp, ngoài GHPGVN.

Tuy nhiên, có người cũng sẽ đặt vấn đề rằng nếu không thừa nhận, vậy tại sao chính quyền lại chính thức cho phép Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Thân Làng Mai 2 lần về hoằng pháp tại Việt Nam vào năm 2005 và 2008? Phải chăng nhà nước đã có sẵn âm mưu gì đó chứ không thật lòng tạo điều kiện thuận lợi để Thiền sư Nhất Hạnh hoằng dương Phật Pháp giúp vực dậy nền Phật Giáo dân tộc? Phải chăng chính quyền luôn luôn xem Phật Giáo như phương tiện để đánh bóng chế độ chứ không thật tâm xây dựng một nền đạo giáo gắn bó suốt lịch sử 2000 năm với dân tộc? Đối với Phật Giáo mà chính quyền còn quan niệm, còn chủ trương như vậy thì đối với các tôn giáo khác chính quyền sẽ hành xử thế nào? Đừng nói đâu xa, đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, trong con mắt của chính quyền qua sự kiện Bát Nhã, thật ra là cái gì?

2. Bản thân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. GHPGVN được chính quyền hỗ trợ thành lập vào cuối năm 1981, là tổ chức Phật Giáo duy nhất được chính quyền thừa nhận và cho phép hoạt động hợp pháp trên cả nước. Nhưng qua sự kiện Bát Nhã người ta thấy gì?

Sự kiện Bát Nhã là chuyện nội bộ của Phật Giáo, nhưng Giáo Hội Trung Ương và Giáo Hội Tỉnh Lâm Đồng đều không có bất cứ một quyết định độc lập nào cả. Ngược lại, quyết định về Bát Nhã nằm ở Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Vậy thì GHPGVN đứng ở vị thế nào trong xã hội Việt Nam, trong cơ cấu của chính quyền Việt Nam? Từ đó cho thấy, GHPGVN có thật sự là đại diện chính thống của khoảng 40 ngàn Tăng, Ni cả nước? Nhiều tôn đức Tăng, Ni ở cấp Trung Ương và Tỉnh GHPGVN, đặc biệt tỉnh Lâm Đồng, đối với sự kiện Bát Nhã, rất có thật tâm muốn hỗ trợ, cứu giúp, bảo bọc Tăng Thân trẻ để họ yên thân tu hành. Nhưng, lực bất tòng tâm, nên đành bó tay ngồi đó mà nhìn đau thương, tủi nhục!

Chính quyền CSVN nghĩ sao về tâm tình của chư tôn đức Tăng, Ni là thành viên của GHPGVN có lòng đối với các Tăng Thân Bát Nhã? Nhà nước có nghĩ cho họ? Nhà nước có biết rằng khi để cho Ban Tôn Giáo độc hành ra quyết định và bắt GHPGVN phải làm theo là hành động phá đổ uy tín của Giáo Hội này đối với 40 ngàn Tăng, Ni và hàng triệu đồng bào Phật tử cả nước? Chính quyền Việt Nam có nhận thức ra được rằng khi nhúng tay một cách thô bạo vào việc nội bộ của GHPGVN như thế vô hình trung nhà nước đã tạo ra rất nhiều bất bình, bất tín, nản lòng đối với hàng trăm thành viên của GH này? Làm như vậy, có phải chính quyền cố tình chỉ rõ cho Tăng, Ni thành viên của GHPGVN thấy rằng đó chính là bản chất chính sách của chế độ CS đối với Phật Giáo, dù là đối với GH mà họ dựng lên?

3. Tương lai Phật Giáo Việt Nam. Qua sự kiện Bát Nhã, người có lòng với Phật Giáo Việt Nam sẽ không khỏi đau lòng vì không nhìn thấy tương lại rực rỡ, không nhìn thấy một tiền đồ xán lạn nào cả. Với chính sách của nhà nước đối với Phật Giáo như vậy, làm sao có thể xây dựng và phát triển được một nền Phật Giáo hưng thịnh?

Có người nói rằng, tại sao không, suốt mấy thập niên qua, chính quyền đã cho phép xây cất rất nhiều Chùa to Phật lớn từ Nam ra Bắc, cho mở nhiều trường Phật Học từ sơ cấp đến cao cấp khắp nước, Tăng Ni xuất gia ngày càng đông. Phật Giáo không phải thịnh rồi còn gì?

Thật sự đó chỉ là cái vỏ, là hình thức bề ngoài. Cái vỏ hay hình thức thì sẽ theo định luật vô thường biến thiên mà hư hỏng, hủy diệt. Đạo Phật tồn tại trên 25 thế kỷ nay không phải chỉ dựa vào hình thức Chùa to Phật lớn. Đạo Phật tồn tại còn tùy thuộc căn bản và cốt thiết ở nội dung, ở giới hạnh trang nghiêm thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn, ở nội lực tu chứng thực sự của tất cả mọi người con Phật xuất gia và tại gia, ở phương thức thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ, nhân ái, đức hạnh, đạo đức, và nhân cách Phật tử đúng nghĩa của người con Phật, ở hành trạng dấn thân vì lợi ích thăng hoa con người và xã hội của Tăng, Ni và Phật tử, ở tầm nhìn xa thấy rộng và có thể vạch hướng đi cho xã hội và dân tộc trên các lãnh vực văn hóa, giáo dục, và nếp tư duy.

Phật Giáo Việt Nam mấy chục năm dưới chế độ CS có cơ hội, có điều kiện, có quyền độc lập, có dám nghĩ, nói và làm theo đúng bản hạnh của chư Phật và lịch đại tổ sư, hay chỉ suy nghĩ, nói và làm theo Ban Tôn Giáo, theo chính sách của chính quyền? Sự kiện Bát Nhã đã trả lời vấn nạn vừa nêu trên cho chúng ta, những người có tấm lòng nghĩ về tương lai của Phật Giáo Việt Nam.

Huỳnh Kim Quang

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục