Mở đường cho con cháu đi lên

Tuesday, October 13, 2009

Có phải chư Tôn đức đã mất hết chủ quyền để quyết định việc nội bộ Phật giáo rồi chăng? Những nhận định trong công văn 429 của BTSTW toàn là luận điệu của Ban Tôn Giáo, An Ninh Tôn Giáo. Vì sao?

Kính bạch chư Tôn Đức trong Giáo Hội,

Chúng con là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn một năm qua theo dõi sự kiện pháp nạn Bát Nhã, chúng con quá sức đau lòng, đau lòng không phải chỉ cho 400 trăm tu sĩ trẻ tăng thân Bát Nhã mà cho quê hương đất nước, cho Phật giáo Việt Nam và cho giá trị đạo đức tâm linh của dân tộc, của tổ tiên đang bị xem nhẹ, chà đạp. Trong mấy năm qua, được tiếp cận và tu học với các vị tu sĩ trẻ này, con thấy họ là những người tu chân chính (tuy họ còn rất trẻ); họ tu hành đàng hoàng, có giới hạnh, đức hạnh, thanh tịnh, trong sáng. Điều đó đã gây niềm tin rất lớn trong hàng Phật tử chúng con. Chúng con theo dõi từng ngày những thông tin về pháp nạn Bát Nhã và nguyện cầu chú Phật tổ gia hộ cho tăng thân vượt qua pháp nạn và mong mỏi chư tôn đức trong Giáo Hội giải quyết êm đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho 400 tu sĩ trẻ ấy tiếp tục tu học và độ đời bên nhau như họ đã từng sinh hoạt, nhưng chúng con cảm thấy vô cùng thất vọng khi đọc công văn 429 của BTS Trung Ương GHPGVN do HT. Thiện Nhơn ký.

Theo lời đồn, chúng con được biết rằng chư Tôn đức rất thương cho 400 tu sĩ trẻ ấy, quý ngài biết là họ tu tập đàng hoàng thì lẽ ra quý ngài tìm đủ mọi cách để tạo mọi điều kiện pháp lý cho họ tiếp tục tu, hành đạo và thực hiện lý tưởng cao đẹp của một người xuất gia, nhưng đọc qua công văn 429, chúng con không thể tin được GH lại có thể ra một công văn như thế. Chúng con không nghĩ rằng chư Tôn đức trong Giáo Hội có thể nhẫn tâm phân tán 400 tu sĩ ấy, không công nhận họ những đứa con xuất gia hợp pháp của Phật Giáo Việt Nam. Trong công văn Giáo Hội còn nói là sẽ liên lạc với thân nhân gia đình của các tu sĩ trẻ ấy để kêu gọi cha mẹ đem con về địa phương. Nếu GH thật sự làm như vậy thì đây quả là một việc làm nhẫn tâm không thể hiện tinh thần bao dung, tôn trọng sự tự do lựa chọn pháp môn tu (vô lượng pháp môn tu) của người Phật từ và cởi mở của đạo Phật; chúng con không thể tin nỗi GHPGVN có thể làm như vậy đối với 400 trăm tu sĩ- đàn cháu con của mình. Phải chăng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, ngành An Ninh Tôn Giáo đã và đang đứng phía sau khống chế, quản lý chư Tôn đức, đã khống triệt để cơ chế của Giáo Hội rồi sao?

Có phải chư Tôn đức đã mất hết chủ quyền để quyết định việc nội bộ Phật giáo rồi chăng? Những nhận định trong công văn 429 của BTSTW toàn là luận điệu của Ban Tôn Giáo, An Ninh Tôn Giáo. Vì sao? Vì họ đã bao phen đi gõ cửa từng nhà để hăm dọa phụ huynh của 400 tu sĩ ấy bảo họ đem con về nhưng thất bại, và bây giờ họ mượn tay Giáo Hội để làm việc đó để khỏi bị mang tai tiếng với dư luận. Phải chăng họ muốn làm như vậy để chứng minh với dư luận là nhà nước không hề can thiệp sâu trong nội bộ Phật Giáo? Nếu GH phân tán 400 tu sĩ ấy tức là GH đã tiếp tay cho BTG- CP và An Ninh Tôn Giáo mất rổi. 400 tu sĩ trẻ này đã tìm đến với phép tu thiền Làng Mai vì phép tu này phù hợp với căn cơ của họ, thõa mãn được khát vọng, lý tưởng thương yêu của họ trong một xã hội đầy khổ đau, nghi kỵ, chia rẽ và hận thù. Đành rằng trong nước cũng có nhiều chùa, tự viện, nhiềp pháp môn tu, nhưng những người trẻ này phù hợp với phép tu này, cho nên phân tán họ về địa phương của họ cũng có nghĩa là buộc họ bỏ tu và đó chính là chủ ý của chính quyền bấy lâu nay.

Kính bạch chư Tôn đức trong Giáo Hội, con biết các Tôn đức đang khổ tâm lắm, nhưng vì ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, nên chúng con tha thiết thỉnh cầu chư Tôn đức nhìn xuống đàn cháu con đang gặp nạn và đại hùng, đại lực mở cánh tay xót thương mà cứu lấy họ, mở cho họ con đường đi lên, tạo cho họ điều kiện để tiếp tục tu chung với nhau. Họ chính là sự tiếp nối của chư tổ, chư vị, của Phật giáo Việt Nam, họ là tương lai của đất nước. Chúng con có niềm tin lớn nơi quý ngài và trong cậy nơi quý ngài. Chúng con nguyện cầu chư Phật, Tổ che chở cho quý ngài, chuyền cho quý ngài năng lượng để giúp cho 400 trăm tu sĩ trẻ này vượt qua ma chướng và pháp nạn nói chung của Phật giáo Việt Nam.

Nam Mô A Di Đà Phật
Con,
Hạnh Chơn - Phật tử TPHCM


Nội dung Công văn 429

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục