Thư Gởi Các Đồng Chí Công An Đang Làm Nhiệm Vụ Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Thursday, October 8, 2009

HTBN - Dưới đây là một lá thư của vị cán bộ hưu trí gởi cho các chiến sĩ công an CSNV đã hoặc đang gián tiếp hay, trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp Tăng sinh Bát Nhã. Trong thư ông nêu lên những mẫu mực lý tưởng về nhân cách của người công an theo quan điểm kinh nghiệm và nhân vị riêng ông để phê bình góp ý thẳng thắng: "Đối với dân có một số đồng chí thiếu tôn trọng lễ phép bằng cách dọa nạt, trấn áp, bắt bớ và truy đuổi họ phải rời nơi mà họ đang yên ổn hành đạo. Việc làm này không phải là tấm gương sáng...". Dù đứng trên điểm nào, dù với lý tưởng phục vụ nào, việc đàn áp tôn giáo nói chung và Tăng sinh Bát Nhã trong những tháng qua xét về mặt luân lý xã hội vốn không thể tồn tại dưới bất kỳ chế độ nào và trong thời đại văn minh nhân loại:

Kính thưa các đồng chí!

 Cách đây 61 năm, một lá thư gởi các chiến sĩ công an (Sở Công An Khu 12, ngày 11.3.1948), Chủ Tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tư cách người Công An cách mạng qua sáu điều:
  • Đối với tự mình, phải cần kiệm liêm chính
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  • Đối với công việc, phải tận tụy
  • Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, người chiến sĩ công an đã làm đúng vai trò và nhiệm vụ của mình là gìn giữ Tổ Quốc, bảo vệ nhân dân. Người chiến sĩ công an đã lập nhiều chiến công hiển hách mà đất nước và nhân dân hết lòng biết ơn ghi nhận. Truyền thống vẻ vang và trách nhiệm thiêng liêng ấy cần được tiếp tục phát huy trong mỗi cá nhân và trong lực lượng. Nhất là trong sự nghiệp đổi mới hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp đoàn kết hòa hợp toàn dân, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh...

Thưa các đồng chí...!

 Tôi có theo dõi và tìm hiểu những thông tin về Tu Viện Bát Nhã (Lâm Đồng), theo quan điểm của tôi: những vấn đề diễn ra tại địa bàn Bát Nhã, các đồng chí cần suy xét và nhìn lại để thực hiện tốt hơn những điều mà Bác Hồ đã dạy. Chúng tôi biết có những đồng chí hết lòng phục vụ vì lợi ích của nhân dân, nhưng cũng có những đồng chí chưa thể hiện đúng mức vai trò và trách nhiệm của mình với nhân dân. Vì sao như thế, các đồng chí phải tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình...

Qua những thông tin bức xúc của quần chúng về diễn biến tại Bát Nhã; các đồng chí nắm vững địa bàn, có mặt trên địa bàn mà vẫn để cho nhóm người quá khích tấn công đánh đập và đàn áp Tăng ni. Sự kiện này không phải xảy ra một lần mà tái diễn rất nhiều lần, cao điểm là vào ngày 27.09.2009. Nếu các đồng chí kịp thời quan tâm và can thiệp thì tình trạng sẽ bớt căng thẳng, bảo vệ được những Tăng ni đang bị bức hại và đang bị xâm phạm nhân phẩm. Các đồng chí đã thiếu trách nhiệm và trực tiếp đàn áp công dân của mình. Đối với dân có một số đồng chí thiếu tôn trọng lễ phép bằng cách dọa nạt, trấn áp, bắt bớ và truy đuổi họ phải rời nơi mà họ đang yên ổn hành đạo. Việc làm này không phải là tấm gương sáng, không noi theo đạo đức Hồ Chí Minh. Quan điểm của tôi: các Tăng ni đó không làm gì nguy hại cho an ninh nước nhà, họ là những công dân tốt, đáng được bảo vệ, cần được Đảng và Nhà Nước tạo mọi điều kiện cho họ yên tâm hành đạo theo đúng nguyện vọng của họ. Tăng ni tại Bát Nhã là công dân của nước nhà, các đồng chí đừng xem họ là “thế lực thù địch”, không cần phải “kiên quyết khôn khéo”.

Đất nước ta trên đà phát triển nhanh chóng và vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào. Vì vậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thống thất lòng dân cần được phát huy có thực chất và phẩm chất mà không phải chỉ trên phương diện tuyên truyền hình thức. Các đồng chí hoàn thành được nhiệm vụ của mình chỉ khi nào biết nương tựa vào dân, làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ (Chủ Tịch Hồ Chí Minh). Qua vụ việc Bát Nhã, các đồng chí tự làm mất uy tín của mình, làm mất uy tính nhà nước, nhân dân rất bức xúc và bất bình.

Tôi cũng cũng là cán bộ đảng viên hưu trí, qua những hành xử của các đồng chí tại Bát Nhã, bản thân tôi thật bức xúc và không tán đồng. Tôi xin được góp ý những lời trên với tinh thần xây dựng. Kính mong các đồng chí ghi nhận.

 Xin trân trọng kính chào.
Hà Nội, ngày 02.10.2009
NVT (cán bộ hưu trí)

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục