Chánh Pháp - Nhân quả

Tuesday, December 15, 2009

Theo kinh điễn nhà Phật, để được làm người một chúng sanh phải có tâm từ, biết tôn trọng sinh mệnh của đồng loại. Thứ hai là biết tôn trọng sở hữu của nhau. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư không dối gạt. Thứ năm là không rượu chè be bét.

Đây là 5 món để cho một chúng sanh có thể giữ được tư cách làm người trong hiện tại và tương lai. Con người vốn là giống có trí tuệ, biết phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu. Cho nên được sanh trong loài người, chúng sanh ấy ít nhất phải có được một trong 5 món trên. 5 món ấy giúp cho đời sống con người có được hạnh phúc và an lạc.

Nếu đã được sanh trong loài người mà chúng sanh vẫn giữ bản tánh ác, không biết đúng sai, phải trái, tốt xấu; không biết tôn trọng sinh mệnh đồng loại, không tôn trọng sở hữu của nhau, tà dâm vô độ, dối gạt nhau, rượu chè be bét mất tư cách, như vậy người ấy đã đoạn mất hạt giống trí tuệ, đã đoạn mất tư cách làm người của mình. Sau khi thân hoại mệnh chung, người này nhanh chóng sẽ bị tái sanh vào những cõi thấp hơn loài người. Hoặc sanh vào loài bàng sanh không còn trí tuệ, không còn biết đúng sai, phải trái là gì nữa. Hoặc sanh vào loài tu la với hạt giống sân hận chiến tranh gây gỗ tối ngày. Nếu là kẻ từng đoạn sự ăn uống của đồng loại, làm cho nhiều người đói khát vì mình thì sẽ phải tái sanh vào loài quỷ đói, luôn bị sự đói khát dày vò, hành hạ.

Nếu là kẻ đại nghịch, vô đạo, hoặc là giết cha, giết mẹ, hoặc là phỉ báng bậc Thánh, giáo pháp của bậc Thánh, hoặc là đoạn con đường tu hành của chúng sanh, hoặc là giết hại đồng loại, hoặc nhẫn tâm hành hạ đồng loại…người này sẽ nhanh chóng rơi vào địa ngục, ngày đêm chỉ ở trong bóng tối và khổ đau, muốn cầu một giây phút an ổn cũng không thể có.

Dù cho con người có tin hay không tin, thì cũng phải đi trên lộ trình của sanh già bệnh chết, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh không thể khác được.

Nếu có được ánh sáng trí tuệ của bậc Thánh, con người có thể giữ được tư cách làm người của mình, hoặc cao hơn có thể tái sanh vào cõi giới của các hàng chư thiên khác nhau. Tức là cõi giới của hàng chúng sanh có trí tuệ cao, không còn nặng nghiệp tham sân si như ở cõi người.

Tuy nhiên cõi người vẫn được xem là cõi thiện, giống có trí tuệ, vẫn có giáo pháp và đạo lý của bậc Thánh lưu truyền. Chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của mình mà có thể sanh trong hoàn cảnh mà sự sinh hoạt thoải mái, an lành, có được nhiều tự do. Ngược lại cũng tùy theo hạnh nghiệp của mình mà chúng sanh bị sanh vào những hoàn cảnh khốn đốn, không có tự do, sự mưu sinh khó khăn, không được như ý. Nếu chúng sanh biết lấy giáo pháp và đạo lý của bậc Thánh làm hạnh nghiệp của mình thì có thể cải tạo hoàn cảnh của mình trong hiện tại và tương lai.

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục