Phạm Bình - Điểm qua vài ý kiến trên thỉnh nguyện thư cho tự do tôn giáo ở Việt Nam

Monday, December 14, 2009

# 2,788: 8:45 pm PST, Dec 12, Van Pham, California
Please help! I believe that together, we can make an impact and weaken the barbaric behavior of the Vietnamese government. We will continue to sign petitons and do all we can to make sure that the abuse will come to an end. "We will wear the abuser down with our ability to suffer for peace."

Làm ơn giúp! Tôi tin rằng chúng ta có thể góp phần làm bớt đi hành vi man rợ của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục ký thỉnh nguyện thư một cách không mệt mỏi cho đến khi việc bạo tàn chấm dứt. Chúng tôi sẽ chinh phục kẻ ác bằng khả năng chịu đựng ôn hòa cho hòa bình.

# 2,777: 6:28 pm PST, Dec 12, Name not displayed, California
help stop the suffering of innocent people and the monks and nuns. This is purely greed of the government and jealousy of the popularity of the monastery. Do not allow this eviction to happen. They are not involve in any political activity at all.

Làm ơn giúp chấm dứt nỗi khổ của người dân và tăng ni vô tội. Chúng ta đang chứng kiến cái tham và nhỏ mọn của kẻ cầm quyền. Đừng cho phép việc trục xuất xảy ra. Tăng ni Bát Nhã chẳng có dính dáng gì tới chính trị.

# 2,760: 3:19 pm PST, Dec 12, Susan Murphy, California
We continue to be saddened and concerned about the lack of tolerance of diverse religious views and practice. This kind of planned violence reflects badly on the government of Vietnam, and we hope that the government will cease their efforts to suppress the practice of these monastic brothers and sisters.

Chúng tôi tiếp tục buồn và lo âu về tình trạng thiếu tự do theo đạo và hành đạo. Kiểu bạo động có hoạch định và tổ chức như thế này làm xấu mặt chính quyền Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Việt Nam chấm dứt việc không cho phép tăng ni Bát Nhã tu tập chung với nhau.

# 2,753: 1:47 pm PST, Dec 12, June Fox, New York
It is incredibly sad that peaceful worshipers should be harassed in anyway. Freedom of religion is a basic right - it should be far beyond the reach of any government. I am personally disgusted that this kind of ignorant intolerance continues today. Governments exist to protect the citizenry, not to attack peaceful citizens. Sincerely, June Fox

Thật là buồn không thể tả khi thấy người tu hành hiền lương bị hành hạ như thế này. Tự do tôn giáo là một quyền căn bản và bẩm sinh. Không có nhà cầm quyền nào có quyền tước bỏ nó. Tôi cảm thấy ghê tởm là loại đàn áp kiểu này vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Nên nhớ! Chính quyền tồi tại là để bảo vệ người dân chứ không phải để tấn công người dân bất bạo động.

0 Góp ý kiến:

TÂM THƯ TĂNG THÂN BÁT NHÃ

Tăng Ni sinh và bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước "... Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc “Huyết Thư” trên mạng phusaonline ngày 30/9/2009 của quý liệt vị. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ cho chúng tôi trong thời gian qua. Huyết thư đó đã trấn an cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn có đó cho chúng tôi như những người sư anh, sư chị của mình, luôn sẵn sàng nâng đỡ yểm trợ hết lòng cho chúng tôi khi chúng tôi cần đến. Tuy thế chúng tôi vẫn đang ở trong tình thế bị động và rất bất an. Tuy được lánh nạn tại chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sau hai lần bị hành hung và bị đuổi ra khỏi Tu Viện Bát Nhã, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây và bị đe dọa sẽ bị hành hung như lần trước..."

"... Chúng tôi là những người tu sĩ trẻ thuộc tăng thân Tu Viện Bát Nhã, chúng tôi đang bị lâm nguy vì sự việc xảy ra vừa qua tại TV Bát Nhã ngày 27/9/2009. Chúng tôi đã bị hành hung, đánh đập và bị đuổi ra khỏi Tu Viện trong khi ngoài trời đang mưa bão (Các bạn có thể xem chi tiết trên phusaonline). Hiện tại chúng tôi đang tạm lánh nạn ở chùa Phước Huệ - Bảo Lộc, Lâm Đồng nhưng lại tiếp tục bị áp lực phải rời khỏi nơi đây mà chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi đang bị đe dọa là sẽ bị hành hung như lần trước như tại TV Bát Nhã trong nay mai. Tình trạng rất nguy nan và khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi viết thư này xin các bạn trẻ bên ngoài giúp đỡ..."

Bài mới đăng

Tổng mục lục